Friday

Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006


Khối 8406 Chúc Mừng
Hòa Thượng Quảng Độ
Đoạt Giải Nhân Quyền Quốc Tế
Rafto 2006

Việt Nam, ngày 28 tháng 9 năm 2006

Kính gửi:
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.


Kính thưa Ngài Hòa Thượng,

Hòa niềm vui lớn chung với các Chiến sĩ Nhân quyền Dân chủ Hòa bình của cả Nước và của tất cả Đồng bào, cũng như của mọi người thiện chí toàn cầu đang thiết tha với nền Tự do Dân chủ đích thật cho Việt Nam, chúng tôi, Khối 8406, rất vui mừng nghe biết Quỹ Rafto của Na Uy đã quyết định trao tặng Hòa Thượng giải Nhân Quyền Quốc Tế năm 2006. Không những Hòa Thượng xứng đáng với sự tuyên dương này mà lẽ ra còn phải được cộng đồng Nhân loại tuyên dương hơn nữa vì những đóng góp lớn lao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng cho Nhân quyền, Tự do, Dân chủ và đặc biệt cho Quyền Tự do Tôn giáo ở Việt Nam.

Làm sao giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có chung được một nhận thức chuẩn xác -để từ đó định hướng một thái độ hành xử sao cho thật hữu hiệu trước thảm nạn của Dân tộc- thật là muôn vàn khó khăn, nhưng Hòa Thượng đã thật sáng suốt và can đảm khi ngay từ những năm đầu tiên sau 1975, Hòa Thượng đã công khai mạnh mẽ kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy ngày 30 tháng 4 hằng năm làm Ngày Toàn Dân Sám Hối. Vì vậy Giải Nhân Quyền Rafto 2006 đã giúp làm sáng tỏ thêm chính nghĩa đấu tranh của Giáo hội do Ngài lãnh đạo giữa Quốc Dân Đồng bào và Cộng đồng Quốc tế, qua hình ảnh một Vị Thiền sư quyết tâm kiên định tìm đường giải cứu cho Đạo pháp và cho Dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn không chỉ từ phía đối phương mà còn ngay giữa lòng Giáo hội Phật giáo của Ngài trong suốt hơn 30 năm qua.

Chúng tôi xin hân hoan chúc mừng Hòa Thượng và Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời rất ngưỡng mộ sự hy sinh vì đại nghĩa của Ngài.

Nguyện xin Hồn Thiêng Dân tộc luôn phù trợ Hòa Thượng được bình an và ngày càng thuận đạt trong Sự nghiệp Dân chủ hoá Đất Nước sớm đến thành công.

Kính thư,

Đại diện lâm thời Khối 8406 trong và ngoài Nước :

Đỗ Nam Hải, Kỹ sư, Sài Gòn.
Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________