Friday

Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006


KHỐI 8406 CHÀO MỪNG
HIỆP HỘI ĐOÀN KẾT CÔNG-NÔNG VIỆT NAM

Việt Nam, ngày 11-11-2006

Kính gửi :
- Anh Nguyễn Tấn Hoành, Đại diện Công nhân Việt Nam
- Anh Hoàng Huy Chương, Công nhân nhà máy nhựa Sài Gòn
- Chị Nguyễn Thị Lê Hồng, Đại diện Nông dân Việt Nam
- Chị Nguyễn Thị Tuyết, Công nhân.

Quý Bạn thân mến,

Khối 8406 rất vui mừng khi nhận được tin Hiệp Hội Đoàn Kết Công–Nông Việt Nam đã giành quyền chính đáng để công bố tự thành lập ngày 30-10-2006 nhằm đạt cho được các mục tiêu thiết thực :

- Đoàn kết ngày càng hiệu quả 2 Khối Công nhân và Nông dân Việt Nam.

- Cùng nỗ lực đấu tranh đòi Nhân quyền, quyền thành lập Nghiệp đoàn, Công đoàn Độc lập, không lệ thuộc sự kiểm soát của đảng Cộng sản Việt Nam. Đòi quyền đấu tranh bằng đình công, bải thị vì quyền lợi Công nhân không cần xin phép Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

- Ủng hộ các nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi thiết thực của Toàn Dân, đặc biệt là Nông dân Việt Nam bằng các cuộc khiếu kiện, biểu tình chống bất công, tham nhũng, đòi nhà cửa, đất đai và tài sản của Toàn Dân, đặc biệt là giới Nông dân đã bị quan chức đảng Cộng sản Việt Nam chiếm đoạt.

Khối 8406 luôn phối hợp hỗ trợ Hiệp Hội Đoàn Kết Công–Nông Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh cho quyền làm người, quyền tự do ngôn luận, quyền lập đảng lập hội, quyền tham gia Công đoàn Độc lập và bảo vệ Công nhân Việt Nam khỏi tình trạng bị bóc lột sức lao động với đồng lương bất công không đủ sống và làm việc trong điều kiện nguy hiểm, tệ hại ; đồng thời lên án các hành động của quan chức đảng Cộng sản Việt Nam đã áp bức, tham nhũng cướp đất đai, tài sản của mọi giới, đặc biệt là Nông dân.

Kính chúc Hiệp Hội Đoàn Kết Công–Nông Việt Nam gặt hái nhiều thắng lợi trong nhiệm vụ dân chủ hóa Tổ quốc Việt Nam, góp phần đưa đến đạo đức, an vui, tự do, hạnh phúc cho Toàn Dân.

Trân trọng,

Đại diện lâm thời Khối 8406 trong và ngoài Nước :

Đỗ Nam Hải, Kỹ sư, Sài Gòn.
Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________