Saturday

Văn bản tiếp nhận, 3 nhà đấu tranh dân chủ, làm thành viên Khối 8406

Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006


Văn bản tiếp nhận
3 nhà đấu tranh dân chủ
làm thành viên Khối 8406


Kính gửi:
- Ông Lê Nguyên Hồng – thường trú tại Sài Gòn- Việt Nam
- Ông Vi Đức Hồi – thường trú tại Lạng Sơn- Việt Nam
- SV Nguyễn Tiến Nam- thường trú tại Yên Bái- Việt Nam

Ban Điều hành lâm thời Khối 8406 đã nhận được chữ ký ủng hộ Tuyên ngôn tự do Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, đồng thời là đơn gia nhập Khối 8406 của Quý vị.

Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý vị văn bản tiếp nhận này qua Email của Quý vị và qua các trang mạng phục vụ cuộc đấu tranh vì Tự do, Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam.

Chúng tôi ghi nhận từ nay trong phong trào đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyền Việt Nam mà Khối 8406 đã phát động từ ngày 8-4-2006, có thêm ba thành viên mới bổ sung vào lực lượng tiên phong vì mục tiêu cao đẹp và đầy chính nghĩa : phụng sự Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi biết Quý vị đã gặp nhiều khó khăn sách nhiễu khi bắt đầu tham gia phong trào Dân chủ và sẽ tiếp tục bị khủng bố, trù dập hơn nữa từ phía nhà cầm quyền độc tài đảng trị khi gia nhập Khối 8406.

Chúng tôi ghi nhận tinh thần xả thân của Quý vị và luôn luôn cảm thấy có nghĩa vụ đứng bên cạnh Quý vị trong những thời điểm khó khăn do chính quyền độc tài gây ra mà Quý vị phải đương đầu.
Việc gia nhập Khối 8406 -vốn là một phong trào quần chúng- không cản trở Quý vị tham gia vào các tổ chức công dân độc lập và các chính đảng phi cộng sản khác.

Chúc Quý vị “chân cứng đá mềm” trong cuộc đấu tranh của Khối 8406 nói riêng và của dân tộc nói chung. Cầu mong Quý vị và gia quyến mạnh giỏi, an lành.

Xin gửi đến Quý vị lời chào trân trọng.

Việt Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Đại diện lâm thời khối 8406

- KS Đỗ Nam Hải
- LM Phan Văn Lợi
- Cựu chiến binh Trần Anh Kim
- GS Nguyễn Chính Kết
- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa