Friday

Lời Tuyên Bố
của một số Công dân đấu tranh
cho Tự do Thông tin Ngôn luận và Dân chủ tại Việt Nam
về Nghị định 56/2006/NĐ-CP
của Nhà cầm quyền CSVN ngày 06-6-2006


ViệtNam, ngày 21 tháng 6 năm 2006

Hôm nay, ngày 21-6 -2006, Khối 8406 đã công bố Kháng Thư số 05 của 1.715 Công dân đấu tranh cho Tự do Dân chủ tại Việt Nam về Nghị định 56/2006/NĐ-CP của Nhà cầm quyền CSVN ngày 06-6-2006. Chúng tôi, một số Công dân đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam ký tên dưới đây, đồng thanh tuyên bố trước công luận quốc tế rằng:

1- Chúng tôi hoàn toàn tán thành Kháng Thư số 05 ngày 21-6-2006 nói trên mà chúng tôi xin đính kèm cùng với Lời Tuyên bố này.

2- Chúng tôi cương quyết đấu tranh cách ôn hoà bất bạo động qua các phương tiện truyền thông hiện đại bằng cách phổ biến các tài liệu chứa đựng sự thật về hiện tình Việt Nam, ấn hành Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận và tặng Đồng bào trong Nước (từ ngày 15-4-2006), trong mục tiêu giúp Đất nước theo kịp nếp sống tự do dân chủ văn minh của Cộng đồng Nhân loại hiện nay. Vì thế, dựa vào các tiêu chuẩn và nguyên tắc của LiênHiệp Quốc, chúng tôi nhất quyết không chấp hành những điều phản tự do dân chủ văn minh chứa đựng trong Nghị định 56/2006/NĐ-CP nêu trên, để không góp phần kéo nền văn minh của Dân tộc Việt Nam lùi lại gần 2 thế kỷ.

Vậy nếu Nhà cầm quyền CSVN cho rằng chúng tôi vi phạm Công ước quốc tế, vi phạm Hiến pháp thì phải xét xử chúngtôi phù hợp với công pháp quốc tế, không được dùng một số điều trongNghị định độc đoán 56/2006/NĐ-CP nói trên để đe dọa, áp bức và tước đoạt các quyền tự do cơ bản của toàn Dân Việt Nam. Nhà cầm quyền CSVN chớ nuôi cuồng vọng áp bức được toàn Dân phải khuất phục chấp hành các điều phản tự do dân chủ trong Nghị định này hầu duy trì mãi ách độc tài toàn trị, đồng thời phải hiểu rằng người Dân Việt Nam hiện nay không còn sợ hãi cúi đầu tuân thủ ý muốn độc đoán ngang ngược của một thiểu số lãnh đạo Cộng sản cao cấp qua các quy định độc đoán vô lý vô luật nữa, trái lại đang quyết tâm đoàn kết lấy sinh mạng mình để từng bước giành lại 26 quyền cơ bản cho toàn Dân mà trước tiên là quyền tự do thông tin ngôn luận theo đúng tinh thần và nội dung của điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam đã xin tham gia năm 1982, buộc Nhà cầm quyền CSVN phải mở rộng tự do dân chủ cho toàn Dân ngày càng thông thoáng hơn thay vì làm ngược lại.

Cùng tuyên bố tại Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 2006

– Mục sư Nguyễn Công Chính, Pleiku
– Luật sư Nguyễn Văn Đài, Hà Nội
– Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Thừa Thiên-Huế
– Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn
– Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn
– Cựu Sỹ quan Trần Anh Kim, Thái Bình
– Hội trưởng Lê Quang Liêm, Sài Gòn
– Linh mục Phan Văn Lợi, Huế
– Linh mục Nguyễn Văn Lý, Huế
– Mục sư Ngô Hoài Nở, Sài Gòn
– Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Sài Gòn
– Nhà văn Hoàng Tiến, Hà Nội
– Linh mục Chân Tín, Sài Gòn
– Giáo viên Nguyễn Khắc Toàn, Hà Nội

TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN______________________________________________________